نقل قول معرفی کتاب داستان دیوانه ها اثر عبدالواحد برهانی